Om skolen vår

Fakta om høgskolen

  • Høgskolen i Østfold har over 100 studier i nye tidsriktige lokaler
  • Totalt nær 7.000 studenter. Hvorav nær 3.600 ordinære studenter ved studiested Halden,  nær 2.400 ordinære studenter ved studiested Fredrikstad og nær 1.000 studenter i etter- og videreutdanninger i regi av HiØ VIDERE ved begge studiesteder.
  • Høgskolen har over 550 ansatte
  • Gode muligheter til å ta deler av studiet i utlandet
  • Høgskolen i Østfold legger til rette for fleksible utdanningsløsninger

Høgskolens visjon

Høgskolen i Østfold møter fremtiden med grenseløs kunnskap

Advertisements